ШЕМА НА ОДИГРУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРИТЕ НА МЕМОРИЈАЛНИОТ ТУРНИР НАУМЧЕ ЃЕРЃЕСКИ 2013
АСФАЛТ ТРЕВА АСФАЛТ АСФАЛТ АСФАЛТ АСФАЛТ АСФАЛТ АСФАЛТ ТРЕВА АСФАЛТ ТРЕВА
Манипулатори Стадиум Инсомниа Инсомниа ЕУРОСТИЛ ЧИЧЕ ЧИЧЕ Чиче Десетки Десетки Десетки
Стадиум Беким Компани
Луково Инсомниа Млаче Вевчани
Инсомниа Млаче
Сунѓери Пискупштина Безево Чиче Боград-Бороец Мирвес-Октиси
Пискупштина Боград-Бороец
Дрим Тим Безево Чиче Чиче
Безево Автолимар Саше
Рибник Павик Нерези Нерези Еуро Стил Бокоп Бокоп Волино Волино
Нерези Пеле Комерц
Елмазоски Ветерани Бокоп Лазороски
Ветерани Бокоп
ФК Млади Книжара Клио Еуро Стил        
Книжара Клио        
Еуро Стил Еуро Стил        
Горна Маала